New exhibition at the World Press Photo House

“Be Water!”
The Strategy of Resistance in the Hong Kong Protests

[English version below]

 • Een nieuwe tentoonstelling in het World Press Photo House, Westergas, Amsterdam.
 • ‘Be Water’ toont werk van fotografen en kunstenaars die de strategie en tactiek van de demonstranten in Hong Kong als uitgangspunt nemen.
 • Een combinatie van fotografie, kunst, graphic design en documentaires.
 • Geopend van 13 maart 2020 t/m 13 juni 2020.
 • Gratis toegankelijk.

© Ivan Abreu - Een demonstrant controleert zijn mobiel bij een uitkijktoren tijdens de demonstratie. Chinese Universiteit van Hong Kong, Hong Kong, China, 15 november 2019.

2019 stond in het teken van wereldwijde protesten, van mensen die hun macht gebruikten om overheden ter verantwoording te roepen. Een van de meest opvallende protesten die veelvuldig in het nieuws kwam, waren de demonstraties in Hong Kong.

‘Be Water,’ zei acteur en vechtsport-held Bruce Lee ooit in een interview. Dat motto maakten de demonstranten in Hong Kong zich eigen. De tentoonstelling ‘Be Water’ in het World Press Photo House toont werk van fotografen en kunstenaars die de strategie en tactiek van de demonstranten als uitgangspunt nemen. Daarmee geven ze de bezoeker inzicht in wat er speelt onder de oppervlakte van de dagelijkse nieuwsstromen.

In maart 2019 diende de regering van Hong Kong een wetsvoorstel in die uitlevering aan het vasteland van China mogelijk zou maken. Veel Hongkongers zagen dit als een nieuwe stap van China om aan de vrijheden te morrelen die Hongkong geniet als speciale administratieve regio. Dit zou in strijd zijn met de politieke structuur van “één land, twee systemen”, die vijftig jaar lang zou worden aangehouden na het vertrek van de Britten in 1997.

Na maandenlange demonstraties besloot de regering in september 2019 de wet van tafel te halen, maar inmiddels was de protestbeweging in Hong Kong uitgegroeid tot een veel bredere oproep tot verandering in de regio. De protesten zijn een voorbeeld geworden voor de rest van de wereld over hoe analoge en digitale technologieën ingezet kunnen worden in de strijd tegen de autoriteiten, zoals het stromen van de massa door de straten in plaats van een vaste locatie te bezetten.

De tentoonstelling

 • De tentoonstelling is geopend van 13 maart t/m 13 juni 2020.
 • Open wekelijks op dinsdag t/m zaterdag van 12.00u tot 18.00u.
 • (gratis toegankelijk)

Fotografen

Artiesten

Videograaf

Graphic design studio

Documentaires

Vanaf 30 maart, aanvullend op de deze tentoonstelling, zal onze naburige bioscoop Het Ketelhuis een speciale selectie van Hong Kong-documentaires vertonen die betrekking hebben op dit onderwerp:

 • 21 april, 19.00 uur - Lost in the Fumes (Nora Lam, Hong Kong, 2018)
 • 18 mei, 19.00 uur - We Have Boots (Evans Chan, Hong Kong, 2020)

World Press Photo House

World Press Photo House is een nieuwe plek in Amsterdam voor verhalen die ertoe doen. Met het hele jaar door tentoonstellingen, lezingen en presentaties van visuele verhalen van hoge kwaliteit, over onderwerpen die van invloed zijn op ons leven, is het huis, gelegen op de Westergas, de nieuwe culturele locatie van de World Press Photo Foundation in Amsterdam. In het huis bevindt zich tevens de PhotoQ bookshop.

---

[English version]

“Be Water!”
The Strategy of Resistance in the Hong Kong Protests

 • A new exhibition at the World Press Photo House, Westergas, Amsterdam.
 • “Be Water!” shows work by photographers and artists who take the strategy and tactics of the demonstrators in Hong Kong as their starting point.
 • Combination of renowned photographers, artists, graphic design studio work and documentaries.
 • Open 13 March 2020 until 13 June 2020.
 • Free entrance.

© Ivan Abreu - A protester checks his mobile at a watchtower during a demonstration at the Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China, 15 November 2019.

2019 was a year of protest across the world, with people using their power to challenge governments.

Prominent amongst these struggles were the demonstrations in Hong Kong. Most reports from Hong Kong have focused on the immediacy of the political demonstrations, police enforcement and violence. In contrast, taking its title from the Bruce Lee philosophy that inspires many of the Hong Kong protestors, this new exhibition at the World Press Photo House shows work by photographers and artists who take the strategy and tactics of the demonstrators as their starting point and thereby give the visitor insight into what is going on under the surface of the daily news stream.

In March 2019 the government of Hong Kong proposed a bill that would have allowed extraditions to mainland China. Many Hongkongers saw this as another step in China’s erosion of the freedoms guaranteed by Hong Kong’s status as a special administrative region, which created the political structure of “one country, two systems” for fifty years following Britain’s handover in 1997. After three months of struggle, both on the streets and in Hong Kong’s legislature, more than one million people marched peacefully in Hong Kong on 16 June 2019. The Hong Kong police responded with force, helping to fuel the protests for many months.

The protest movement in Hong Kong has evolved into a much wider call for change in the city. It is also an example for the rest of the world of how new analog and digital technologies animate the struggle against authority, replacing the intention to occupy a location with the desire to flow through a space.

The Exhibition

 • Open from 13 March until 13 June 2020.
 • Open weekly on Tuesday until Saturday from 12.00 till 18.00
 • (free entrance)

Participating photographers

Artists

Videographer

Graphic design studio

Documentaries

During the exhibition, our neighbouring cinema Het Ketelhuis, will have a special selection of Hong Kong documentaries related to the subject:

 • 21 April, 19.00 - Lost in the Fumes (Nora Lam, Hong Kong, 2018)
 • 18 May, 19.00 - We Have Boots (Evans Chan, Hong Kong, 2020)

World Press Photo House

The World Press Photo House is the home for the stories that matter. With year-round exhibitions, lectures and screenings of high quality visual stories on topics that impact our lives, the House, located at Westergas, is the World Press Photo Foundation’s new cultural venue in Amsterdam and the location of the PhotoQ bookshop.